Δράσεις

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 12 ωρών για εκπαιδευτικούς ΠΕ της Α', Β' Γ' Δ' Αθήνας, με θέμα:

"Η Πυξίδα του Εαυτού Μου- Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο".

15-16 Μαρτίου 2019, Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής, 210-7233872.

Επιστημονική υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος: Ηλέκτρα Μπάδα.